Opieka nad osobami starszymi

 • dostosowanie opieki do potrzeb klienta
 • podawanie leków i posiłków
 • toaleta
 • spacery
 • terapia zajęciowa – zajęcia manualne, gry, zabawy, czytanie

Dodatkowo możliwość:

 • posprzątania mieszkania
 • przygotowywania posiłków
 • robienia drobnych zakupów

Opieka nad dziećmi

 • dostosowanie opieki do potrzeb klienta
 • podawanie posiłków
 • praca z dziećmi – zajęcia manualne, gry, zabawy
 • spacery

Dodatkowo możliwość:

 • przygotowania posiłku
 • posprzątania mieszkania

Warianty opieki

Jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę tak, aby nasi pracownicy byli dostępni dla Państwa zawsze wtedy kiedy są potrzebni.

Opieka czasowa

Dochodzenie do pacjenta

Opieka ciągła

Stała opieka 24/7 nad pacjentem

Możliwość monitoringu

Jeżeli chcesz mieć stały nadzów nad tym co się dzieje w Twoim domu, skorzystaj z naszej oferty monitoringu.